SQRTPI

The translation for SQRTPI to English is

SQRTPI