SQRTPI

The translation for SQRTPI to Arabic is

SQRTPI